De koorrepetities vinden plaats op de maandagavond van 19:45 tot 22:00. Het eerste kwartier wordt aan inzingen en stemtraining besteed, waarna vanaf acht uur de te studeren stukken behandeld worden.
Ook vinden er met regelmaat sectierepetities plaats. Dat houdt in dat de betreffende stemgroep (sopraan/alt/tenor/bas) om half acht begint en de rest van het koor vanaf kwart voor acht in een andere ruimte (De Voorhof) inzingt en om acht uur aanschuift.

De repetitielocatie is de Dorpskerk te Huizum (Huizum dorp 67, Leeuwarden).

Lidmaatschap
Aspirant koorleden worden geselecteerd na voorzingen voor de dirigent en bestuursleden. Vervolgens zingen zij – na de eerste acceptatie – een aantal weken in het koor mee. Daarna nemen dirigent en bestuur het besluit of het aspirantlid vocaal goed kleurt/ mengt met de rest van het koor.
Van de leden wordt verwacht dat zij regelmatig de koorrepetities bijwonen en in staat zijn thuis de te zingen partijen in te studeren.

De contributie bedraagt € 27,50 per maand. Daarvoor ontvangt men deskundige begeleiding, bladmuziek en natuurlijk veel zangplezier. Betaling van de contributie door overmaking op de bankrekening bij de Rabobank.
Rekeningnr.: NL45 RABO 0135907594 t.n.v. Leeuwarder Bachvereniging.

Heb je belangstelling om mee te zingen? Vul dan het formulier in dat verschijnt als je hier klikt. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen worden. Het koor heeft op dit ogenblik behoefte aan tenoren en bassen.