Voor het komende Kerstconcert van ons koor op 23 december a.s. is door de Boelstra Olivier Stichting een financiële bijdrage toegezegd. Wij zijn deze stichting zeer erkentelijk voor de toegezegde bijdrage.