22 december 2019 : KERSTCONCERT in de GROTE OF JACOBIJNER KERK in Leeuwarden. Aanvang 15.00 uur. Vrije zit. Entree: 15 euro. Voorverkoop via

penningmeester@leeuwarderbachvereniging.nl : 14 euro

Programma Kerstconcert

Koor: Leeuwarder Bachvereniging onder leiding van Geke Bruining- Visser   

Uit te voeren werken:

Michael Preatorius/ Jan Sandstrom, Es ist ein Ros entsprungen

Benjamin Britten, Hymn tot he Virgin, dubbelkorig

Felix Mendelssohn Bartholdy, Ave Maria, dubbelkorig met tenor solo

Felix Mendelssohn Bartholdy, Say, where is he born

                                                       There shall  a Star from Jacob come forth

Johann Sebastian Bach, Motet ‘’Lobet den Herrn, alle Heiden’’ (psalm 117)

Engelse carols, waaronder ‘’I wonder as I wander’’ van Carl Rutti   en ‘’There is a flower’’ van John Rutter.

Bijdragen van de vocale solisten (solo en met koor)

Orgelbijdragen door Theo Jellema

(Volgorde programma: wordt nader bepaald).