ANBI

Leeuwarder Bach Vereniging Opgericht op 12 mei 1948

Bestuur 2021

ANBI Voorzitter Akkie van der Weij:
Secretaris Adry Houtsma:
Penningmeester Tjitte Wierdsma:
Leden: Rein Smilde en Gonnie van der Werf
Plaats van vestiging: A. Houtsma J.J.Hofleane 19, 8915 HP Leeuwarden

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd tot het nemen van besluiten en werkt onbezoldigd.
Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Doel: Beoefening van de podiumkunst (categorie 9001)

Specifiek: koormuziek, waaronder werk van J.S.Bach, en hedendaagse componisten uit te voeren in Leeuwarden e/o . Vaak voor kleine bezetting met solisten. Het koor zorgt op deze manier voor een kwalitatieve bijdragen aan het Friese koorleven.

Domein (site): leeuwarderbachvereniging.nl
Lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond
Kamer van Koophandel: 40000320.
RABO, rek.nr. NL45RABO 0135907594
Voor vastgelegde giften/donaties: RSNI-nr. 815694933
Repetitielocatie: Dorpskerk, Huizum
Uitvoeringen: Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden e/o.
Dirigent: Geke Bruining-Visser

Koor

Het koor telt 6 sopranen, 6 alten, vier tenoren drie bassen.
Elk jaar worden twee of drie concerten gegeven in Leeuwarden e/o
Nieuwe leden doen auditie bij de dirigent en enkele bestuursleden.
Meerdere leden hebben zangles. Elke wekelijkse repetitie - uitgezonderd de schoolvakanties- begint met stemoefeningen. Het koor werkt regelmatig met gastzangers en andere koren.

De contributie is 330 euro per jaar. Uit die gelden bekostigt het bestuur de inzet van een professionele dirigent , de huur van een repetitieruimte, de huur of aanschaf van muziek, en bekostiging van professionele zangers en instrumentalisten voor de concerten.
Voor de concerten worden subsidies aangevraagd.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Financieel verslag

Financieel verslag 2020

Statuten

Statuten

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met het secretariaat.
Leeuwarder Bach Vereniging