Het LBV- bestuur heeft afgelopen dinsdagmiddag vergaderd in Wytgaard. Daar zijn een paar punten van belang om de leden te melden:
– Er is een vacature bij de redactie van ‘’Cantate’’. Wie wil Femke helpen bij het vervolg ervan?
– Ook is de vacature webmaster open, nu Henk Zegwaard dat niet meer kan doen. Wie?
– Wie kan de berichtgeving op Facebook van Anke Tillema overnemen?
– De herfstconcerten zijn op 28 en 29 september gepland. Dus op zaterdag (’s avonds) en op zondag (‘smiddags). Eerst in Oentsjerk, dan in Sexbierum. Hou rekening met inzingen en vooroefenen op die dagen. Mogelijk vanaf 18.00 uur in Oentsjerk en 13.30 uur in Sexbierum.
– De bestuurswisseling vindt in september plaats (Nieuw seizoen, te beginnen op 26 augustus a.s.). Op die maandag is dus ook de eerste repetitie na de zomer gepland. Janet en Akkie nemen de taken over van Jinke en Geppy.
– De slotrepetitie is op maandag 1 juli a.s. bedacht, zingen en samen lekker afsluiten. De feestcommissie zal vast weer met leuke ideeën komen.
– Eerst is er nog de zingdag met het NKK op 25 mei. 9 LBV-ers doen mee. Totaal iets meer dan 55 deelnemers. Er worden 2 workshops uitgevoerd, die iedereen (wisselend) mee maakt.
– Het kerstconcert vindt op zondag 22 december plaats, ’s middags. De generale repetitie op zaterdag 21 december. Het kind- en jongeren- St.Vituskoor van Hendrikje van den Berg doet mee. Evenals Theo Jellema. Aan het programma wordt gewerkt.
– Wij, LBV, verzorgen het 4-mei-concert in 2020, Grote Kerk Leeuwarden.
– Medewerking bij het kerstconcert van 2010 wordt gevraagd aan de blokfluitgroep in Dokkum/ Foudgum: Flauto Nuovo. We kennen dat ensemble van het concert in Dokkum jl.
– In Engeland zingen in 2011? We peilen binnenkort jullie belangstelling. Nadere informatie volgt

Berichten van de voorzitter – 19-05-2018
%d bloggers liken dit: