Curriculum Vitae Geke Bruining-Visser

Opleidingen:
Chr. Gymnasium te Leeuwarden 1978-1984
1989 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, muziekwetenschap. Theorievakken afgerond van het Instituut voor kerkmuziek Utrecht.
2001-2004: contractstudie compositie bij Daan Manneke aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam.
2008 diploma Bachelor music koordirectie bij Louis Buskens aan het Prins Clausconservatorium te Groningen.
2008: bevoegdheidsverklaring I cantor kerkmuziek

Werkervaring:

Als koordirigent:

1986-1988 Dirigent Cantorij Leeuwenberghkerk Utrecht
1991-2002 Dirigent Cantorij Grote Kerk Harlingen
1993-1998 Dirigent cantorij PKN kerken Heerenveen
1992- heden Dirigent  Ichthuscantorij Harlingen
1993-heden Dirigent en artistiek leider projectkoren Schola Liturgica (www.zingeninengeland.nl)
2004-2013 Dirigent God is mijn Lied, Franeker
2008-heden Cantor Grote of Jacobijner kerk Leeuwarden
2013-heden Dirigent Leeuwarder Bach Vereniging (www.leeuwarderbachvereniging.nl)
2016- heden Dirigent Nieuw Liedfonds Amsterdam (www.nieuwliedfonds.nl)

Als componist:

Opdrachten bij Intrada uitgeverij Heerenveen ,  (St. Michael’s mass, 3 communiones, motetten, zettingen van liederen van Eppie Dam etc.) opdrachten bij Nieuw Liedfonds Amsterdam, opdracht voor oratorium ‘Wijsheid’ op teksten van Margriet Poortstra voor projectkoor Zeewolde

Bijzondere projekten:

– Bij Omrop Fryslân heb ik verschillende reportages verzorgd in een serie over kerken in Friesland en hun verscheidenheid. Ik heb hiervoor intevriews afgenomen van een RK priester, een orthodox gereformeerde dominee, een officier van het Leger des Heils en een baptisten voorganger

– Samen met mijn man richtte ik de Schola Liturgica op, inmiddels een stichting. We bieden koorprojectreizen aan voor gevorderde zangers naar Engelse abbey’s en kathedralen om daar de dagelijkse Choral Evensongs en zondagse missen te zingen. Ook halen we Engelse koren naar Nederland voor tournees. Daarnaast organiseren we voor Nederlandse amateurmusici workshops anglicaanse kerkmuziek. Hiervoor trekken we gerenommeerde Engelse kathedrale musici als docenten aan. Onze website www.zingeninengeland.nl geeft meer informatie.

-In Joure was ik als docent verbonden aan de driejarige cursus derdegraads kerkorganist voor amateurs. Ik doceerde o.a. de vakken hymnologie, muziektheorie, solfege, gemeentezang, directie en liturgie.

– Ik heb negen jaar in der redactie van het landelijke blad voor kerkmuziek en liturgie ‘Eredienstvaardig’ gezeten. Voor dit blad hen ik vele artikelen geschreven.

– Van oktober 2009 tot januari 2012 werkte ik bij Keunstwurk Fryslân als adviseur koormuziek a.i. In deze functie was ik aanspreekpunt voor koren, zangers en dirigenten en adviseerde hen op uiteenlopende gebieden rond koormuziek, festivals, optredens, locaties, muziekuitgevers etc. Voor Keunstwurk organiseerde ik het Stipelrûnte festival, een koorfestival, waaraan 2000 zangers meewerkten. De basiscursussen koordirectie voor amateurs heb ik opnieuw opgezet en vorm gegeven.

– Van maart 2012 tot maart 2013 werkte ik als oproepkracht bij de muziekbibliotheek Leeuwarden.

Email adres: dirigent@leeuwarderbachvereniging.nl