Repetities

 

Koorrepetities:
De koorrepetities vinden plaats op de maandagavond van 19:45 tot 22:00. Het eerste kwartier wordt aan inzingen en stemtraining besteed, waarna vanaf acht uur de te studeren stukken behandeld worden.
Ook vinden er met regelmaat sectierepetities plaats. Dat houdt in dat de betreffende stemgroep (sopraan/alt/tenor/bas) om half acht begint en de rest van het koor vanaf kwart voor acht in een andere ruimte (De Voorhof) inzingt en om acht uur aanschuift.


Repetitielocatie
:
De repetitielocatie is de Dorpskerk te Huizum (Huizum dorp 67, Leeuwarden).


Lidmaatschap
:
Aspirant koorleden worden geselecteerd na voorzingen voor de dirigent en bestuursleden. Vervolgens zingen zij - na de eerste acceptatie - een aantal weken in het koor mee. Daarna nemen dirigent en bestuur het besluit of het aspirantlid vocaal goed kleurt/ mengt met de rest van het koor.  
Van de leden wordt verwacht dat zij regelmatig de koorrepetities bijwonen en in staat zijn thuis de te zingen partijen in te studeren.


Contributie
:
De contributie bedraagt € 27,00 per maand. Daarvoor ontvangt men deskundige begeleiding, bladmuziek en natuurlijk veel zangplezier. Betaling van de contributie door overmaking op de bankrekening bij de Rabobank.
Rekening nr.:NL45 RABO 0135907594 t.n.v. Leeuwarder Bachvereniging.

 

Hebt u, heb jij belangstelling om mee te zingen? Kom gerust eens op een repetitie!
Het koor heeft op dit ogenblik behoefte aan tenoren en bassen.

Je kunt één van de bestuursleden bellen of mailen om je belangstelling kenbaar te maken - je vindt hun namen en telefoonnummers hieronder - of vul je gegevens in in het formulier dat verschijnt als je hier klikt.

Tjitte Wierdsma , tel. 058-2562400
Jinke Lyklema , tel. 058-2665968

(Klik op de naam om e-mail te sturen)...tijdens een koorrepetitie...

Laatst bijgewerkt: 1-10-2017