Categorie: Bericht

Koralen komende repetities

  • koraal voor volgende week: 127 Herr Christ, der einig’ Gottes Sohn,
  • koraal voor de week erna: 115: Gottes Sohn ist kommen

Bericht van het bestuur

Log in om deze pagina te gebruiken

Opzet en programma LBV+ VEL 1,2 en 3 maart 2018

Log in om deze pagina te gebruiken

Kerstprogramma 23 december 2018

Log in om deze pagina te gebruiken

Programma Scratchconcert 2 februari 2019 Grote Kerk

Log in om deze pagina te gebruiken

Bericht van de voorzitter – november 2018

Activiteiten in 2019

Voor het komende jaar staan een aantal activiteiten op stapel, die vanuit Musica Leoverdia gestimuleerd en deels georganiseerd worden. Er wordt nog gewerkt aan de laatste versie van de  programma’s. Maar hierbij alvast een aantal gegevens. Reserveer de data alvast, please.

Scratchconcert op zaterdag 2 februari 2019 in de Grote Kerk in Leeuwarden. De koren LBV, Vel, Concordia en Operakoor Amadeus doen hier samen aan mee. Op die zaterdag studeren de deelnemers het programma in.   In de namiddag om 17.00 uur geven we samen een concert voor onze relaties voor belangstellenden. Iedereen die zingen in een koor fijn vindt, kan het concert bijwonen, gratis. We vragen wel aan bezoekers om een bijdrage in een envelop te geven, naar eigen keuze. Om de onkosten te bestrijden. Een promotieconcert dus, tegelijk ook een meezing- rogramma. Het wordt een leuke studiedag met een prettige presentatie aan het eind van de dag. ’s Ochtends wordt er geoefend onder leiding van Geke Bruining en David van Royen, ’s middags neemt de dirigent Arnaud Oosterbaan de leiding. Er werken twee vocale solisten mee, een pianist en een klein strijkersensemble. Op 18 december aanstaande (2018) is er een eerste studiemoment in de Vrij Evangelische Kerk aan het Zuidvliet in Leeuwarden (oefenlocatie voor het toonkunstkoor Amadeus), onder leiding van Geke Bruining. De muziek krijgen jullie even na 1 december.

In het eerste weekend van maart 2019 werken de LBV en het VEL samen aan het project ‘’Koaren ûnderweis’’. Concreet: een concert op 1 maart (vrijdagavond) in Workum (Grote Kerk), op 2 maart (zaterdagavond) in Dokkum (Grote Kerk), op 3 maart (zondagmiddag) in Leeuwarden (Koepelkerktheater). De LBV zingt drie keer hetzelfde programma van 20 minuten onder leiding van Geke. Het VEL zingt ook drie keer hetzelfde programma onder leiding van David van Royen. Samern zingen de twee koren een nieuwe compositie van Geke, onder haar leiding. Met een tekst die Tryntsje van der Veer heeft geschreven. De LBV zingt met name Bach (motetten en koralen). Leuk om samen als twee koren op te treden. Met financiële steun van Musica Leoverdia. En andere fondsen. In Workum werkt het kinderkoor uit Baard mee, in Dokkum een blokfluitensemble vanuit Flauto Nuovo. In Leeuwarden doet het schoolorkest van het christelijk Gymnasium Beijers Naudé.

Op zaterdag 25 mei 2019 vindt er een studiedag voor de vier koren binnen Musica Leoverdia plaats in de Kurioskerk in Leeuwarden. Daarin worden workshops verzorgd door twee of drie zangers van het Nederlands Kamerkoor (NKK). Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Voor deze dag moet er ingetekend worden, kosten 20 euro per persoon. Nadere informatie volgt in januari 2019. Bovendien krijgen koorleden korting voor een concert van het NKK , in Leeuwarden in deze periode.

Het LBV- bestuur bespreekt aanstaande dinsdag hoe het (eigen) programma er in 2019 uit ziet. Daarover later meer.

Website gemaakt door Leerbedrijf Krêftich, onderdeel van ROC Friese Poort Drachten.